Newspark

Newspark is een samenstelling van professionals met verschillende achtergronden en expertises met een passie voor kwaliteit. Wij geloven niet in het in huis hebben van slechts één expertise, maar zien onze verschillen als waardevol. We maken elkaar beter op het gebied van kwaliteit over de verschillende facetten van het softwareontwikkelproces.

Newspark is gespecialiseerd in software testen, testautomatisering en software ontwikkeling en architectuur.

Specialiteiten

Newspark is gespecialiseerd in Testautomatisering, software ontwikkeling en Agile (testen)

  • Testautomatisering in vele vormen. Van het lokaal klaarzetten van testdata middels een script, tot het vanuit de pipeline volledig opspinnen van een container en hier een test op draaien.
  • Binnen de softwareontwikkeling kent Newspark momenteel twee smaken: Microsoft technologie en Mendix Low-code ontwikkeling. Newsparkers die als software developer zijn ingezet hebben hun eigen ideeën en principes. Ze gaan voor kwaliteit en zullen het aangeven als die in het geding komt. Ze adviseren en implementeren tools die passen bij de deployment strategie van hun klant. Daarnaast ondersteunen ze bij vraagstukken ten aanzien van het opzetten en beheren van ontwikkelomgevingen.
  • Naast testautomatiseerders en softwareontwikkelaars zijn er Newsparkers die zich meer richten op een andere kant van het software ontwikkelproces. Onder onze agile professionals scharen wij Newsparkers die de rol van Scrummaster vervullen (veelal naast een andere expertise), die zorgen dat requirements correct worden opgesteld en/of die zorgen dat teamprocessen worden nageleefd. Het gebeurt vaak dat een van deze rollen naast een andere expertise wordt vervuld. Dit is dan ook iets dat bij veel Newsparkers gewoon in hun bloed zit. Newsparkers zitten niet bij de klant om één rol te vervullen. Ze willen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Of dit nou de kwaliteit van Software is, die van de Testen of Testautomatisering, of die van alles daaromheen.

Newspark staat voor

Mensenwerk – Kwaliteit in dienstverlening – Lerende Organisatie – Open, eerlijk en direct

Bezoek de Newspark website